0%

(Ελληνικά) Cybersecurity: Προτεραιότητα στις συσκευές παρακολούθησης βίντεο

(Ελληνικά) Το Cybersecurity είναι ένα δημοφιλές θέμα στην αγορά παρακολούθησης βίντεο. Ως αποτέλεσμα διεθνών κανονισμών, οι εταιρείες αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας των συστημάτων παρακολούθησης βίντεο, αναπτύσσουν πολιτικές διαχείρισης κρίσεων και αναπτύσσουν σχέδια μετριασμού για συμβάντα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων.