0%

(Ελληνικά) Φύλαξη – προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, αθλητικών, εκδηλώσεων και κάθε είδους κοινωνικής και μαζικής εκδήλωσης