0%

(Ελληνικά) Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφάλεια προσώπων, υλικών, μέσων και υποδομών (Μελέτες τρωτότητας)