0%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η SWAT SDISS, πρωτοπόρος για τα Ελληνικά δεδομένα, περιλαμβάνει στις δραστηριότητές της έναν τεράστιας σημασίας τομέα , αυτόν της Εκπαίδευσης . Σαφώς και η εκπαίδευση είναι η πλέον σημαντική παράμετρος , προκειμένου ένας σύγχρονος επαγγελματίας ασφάλειας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σημερινές απαιτήσεις του επαγγέλματος. Πέραν του υψηλότατου επιπέδου του προσωπικού μας σε όλους τους τομείς , του άρτιου και πλέον σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας , η SWAT SDISS είναι η μοναδική εταιρεία Ασφαλείας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα η οποία διαθέτει δικό της κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης (Campus 1800 στρεμμάτων). Έχοντας την δυνατότητα να φιλοξενεί (διαμονή – σίτιση) και να εκπαιδεύει με τις πιο εξελιγμένες μεθόδους και μέσα (Kill House, Πύργο αναρρίχησης, Σκοπευτήρια κλπ.) μέρα και νύχτα, κατατασσόμαστε στην κορυφή της πυραμίδας του χώρου της Ασφάλειας και της Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων της SWAT SDISS, θα κατέχουν πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) το οποίο αποτελεί ιδιαίτερης βαρύτητας εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.

Στο Κέντρο Πρακτικής Κατάρτισης του ομίλου μας (Campus 1800 στρεμμάτων) πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με ρεαλιστικά σενάρια κάτω από πραγματικές συνθήκες αντιξοότητας και στρες (ημέρα -νύχτα), όπου το κάθε αντικείμενο απαιτεί. Κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με την επαγγελματική του απαίτηση, θα γνωρίσει ένα νέο κόσμο γνώσεων , δεξιοτήτων και εμπειριών υπό την καθοδήγηση και την μέριμνα των άρτια καταρτισμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών μας . Η επίπονη εκπαίδευση , οι υψηλές απαιτήσεις και η συνεχής αξιολόγηση καθιστούν την αποφοίτηση του κάθε εκπαιδευόμενου ως μία πολύ δύσκολη και μη δεδομένη διαδικασία.

SECURITY ACADEMY

Για είσοδο στην Security Academy πατήστε εδώ